mega888 Kresowe zabytki - renowacja

Zabytki kresowe - renowacja

Wyremontowane nagrobki w Drohobyczu

Drohobycz nagrobek Ludwika Dobrzynieckiego cPiotrMazurSprawozdanie z prac remontowo-porządkowych przy 20 nagrobkach zlokalizowanych na cmentarzu rzymskokatolickim w Drohobyczu
Ważnym zadaniem zrealizowanym przez Fundację Niepodległości w 2013 roku było wykonanie prac remontowo-porządkowych przy 20 nagrobkach zlokalizowanych na cmentarzu rzymskokatolickim w Drohobyczu przy ul. Truskawieckiej.

Na obszarze pochodzącego z XVIII wieku cmentarza znajdują się groby polskie, ukraińskie i austriackie. Pochowano tutaj między innym przedstawicieli drohobyckiej elity i osoby zasłużone dla historii miasta. Niektóre z nagrobków stanowią wartościowy przykład sztuki sepulkralnej, a lektura umieszczonych na tablicach inskrypcji to wspaniała lekcja historii miasta i całego regionu. 

Chociaż nekropolia stanowi dowód wielokulturowości Drohobycza, od wielu dziesięcioleci niekonserwowana, ulega dewastacji. Nagrobki są niszczone przez czas i wandali. Bardzo wiele z nich jest porozbijana, a poszczególne elementy konstrukcji porozrzucane wokół mogił. Tak więc obok działań podjętych w stosunku do obiektu architektonicznego – kaplicy Neumannów – zaistniała potrzeba wyremontowania najbardziej uszkodzonych pomników. Wybrano 20 najbardziej zniszczonych nagrobków.

(n/z: nagrobek Ludwika Dobrzynieckiego na Cmentarzu w Drohobyczu, po remoncie/ foto: Piotr Mazur)

Czytaj więcej: Wyremontowane nagrobki w Drohobyczu

Fundacja odnowiła Kaplicę Neumannów na cmentarzu w Drohobyczu

Drohobycz Neumann widok od wsch cPiotrMazurSprawozdanie z robót budowlanych i prac konserwatorskich przy kaplicy Neumannów na cmentarzu rzymskokatolickim w Drohobyczu

Obok przeprowadzonych w 2013 roku działań rewaloryzacyjnych przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu, Fundacja Niepodległości wykonała – w ramach akcji przywracania pamięci o polskiej obecności na Kresach – remont kaplicy grobowej Neumannów zlokalizowanej na cmentarzu rzymskokatolickim w Drohobyczu przy ul. Truskawieckiej.
Kaplica została zbudowana w stylu neogotyckim w II połowie XIX wieku. Użytkowana była przez rodzinę Neumannów, bardzo zasłużoną dla kultury i historii polskiej. Z tego rodu wywodził się m. in. Józef Neumann, wybitny lwowski drukarz i pierwszy prezydent Lwowa w niepodległej Polsce.

Czytaj więcej: Fundacja odnowiła Kaplicę Neumannów na cmentarzu w Drohobyczu

Poświęcenie Kapliczki św. Jana Nepomucena w Satyjowie (Ukraina) 07.09.2013

Poświęcenie odnowionej Kapliczki św. Jana Nepomucena w Satyjowie (Ukraina) [07.09.2013, godz. 11:00].

Kapliczka została zrekonstruowana staraniem Fundacji Niepodległości, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polakami z Równego. Uroczystość jest elementem programu tegorocznej edycji „Dialogu Dwóch Kultur” - cyklu spotkań ludzi kultury i sztuki z Polski i Ukrainy, które w tych dniach odbywają się po obu stronach granicy. Towarzyszą im przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (m.in. pan Marek Maluchnik, Naczelnik Wydziału ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego MKiDN).

Przemysław Omieczyński, Prezes Fundacji Niepodległości: Sama kapliczka jest niewielka, lecz traktujemy ją nie jako przedmiot, ale jako symbol. Przywracając jej świetność robimyrazem z mieszkańcami tych terenów "krok w dobrą stronę", krok w stronę budowania pamięci o dziedzictwie tej ziemi - łączącym sąsiadów.

 

Czytaj więcej: Poświęcenie Kapliczki św. Jana Nepomucena w Satyjowie (Ukraina) 07.09.2013

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...